Your cart
Pincha mayurasana
Pincha mayurasana

Pincha mayurasana

149,00 kr

Yoga poster showing a person doing the yoga pose Pincha Mayurasana or Scorpion pose.

Made by artist and yoga teacher Marie Jørgensen.

Sold without frame.